Om oss

Aurora Omsorg är ett privat hemtjänstföretag som erbjuder hemtjänst av hög kvalitet och verkar efter Stockholms stads kvalitetskrav.

Aurora Omsorg är en del av Vialin AB.  Styrelsen består av bland andra socionomer som har lång erfarenhet inom social omsorg.


Vialin AB:s styrelse består av:

Tommy Falk
VD, auktoriserad socionom

Annika Lissel
Styrelseledamot, Fil.mag, socionom

Arbetsledning

Harrieth Ringström
Verksamhetschef (bilden)

Sverker Falk-Lissel
Jurist, vice vd, 1:e bitr verksamhetschef

Annelie Asplund
Verksamhetskoordinator, Alvik

Mia Flintzberg
2:a bitr verksamhetschef, verksamhetskoordinator, Abrahamsberg

Arletta Jurzyk
Verksamhetskoordinator, Blackeberg

Sofia Alves
Ekonomi och personaladministratör


Dataskydd

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal med personer och företag. I vissa fall kan vi komma att anlita personuppgiftsbiträden.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller berättigat intresse att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett försäkringsbolag.

Om vi har dina personuppgifter så har du rätt att få information om dessa. Du kan begära rättelse av felaktigheter, radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning. Du, som konsument, har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot dataskyddsförordnigen.

Dataskyddsombud:
Sofia Alves


Professionell Service

"Vi arbetar med att utforma en hemtjänst som ska passa just dig så att varje person får en skräddarsydd lösning. 

Du möts av kompetent och tillmötesgående personal med stor erfarenhet och utbildning inom området."
Verksamhetschef
Harrieth Ringström