Välkommen!

Hemtjänst för dig som bor i Bromma och Vällingby

Trygg hemtjänst för dig, nära dig

Aurora Omsorg är en privat utförare av kommunal hemtjänst och annan social omsorg som erbjuder service av hög kvalitet. Vi verkar efter Stockholms stad kvalitetsledningssystem. . Vår verksamhet är koncentrerad i Bromma och delar av Vällingby, där vi i dagsläget har tre kontor. 


Kvalitet

Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser till dig , oavsett ålder och funktionshinder. Tillsammans med dig anpassar vi vårt arbete efter dina behov, önskemål och beviljade insatser så att Du känner dig trygg. Vi arbetar med att utforma en hemtjänst som ska passa just dig så att varje person får en skräddarsydd lösning. 

Du kommer att mötas av personal med rätt utbildning och kompetens inom området.  Aurora Omsorg kännetecknas av arbetsglädje, motivation och att skapa förutsättningar för ett värdigt liv. Vi arbetar mycket med kontaktmannaskap eftersom vi tror att kontinuitet är en förutsättning för trygghet och välbefinnande. 


Bäst i Bromma  enligt socialstyrelsens brukarenkät flera år.

Vi är mycket stolta över att Aurora Omsorg och vår fantastiska personal får  höga betyg i den årliga  brukarenkäten över äldreomsorg. Vi är också stolta och tacksamma över våra kunder som väljer oss och sporrar oss att göra ett ännu bättre arbete.


Aurora Omsorgs mål är att förbättra individens livskvalitet

När en nära anhörig fått diagnosen dement, drabbas ofta den anhörige av en känslomässig kris och får många tankar och funderingar:

- Hur kan jag hjälpa till så att vår älskade vän får den bästa omsorg och vård?

Det blir ofta en känsla av maktlöshet och förtvivlan när det blir mer och mer tydligt att livskamraten börjar förändras. Din livskamrat kanske plötsligt tror att du är en förälder eller ett syskon. Det kanske blir svårt att komma ihåg namnen på era barn. Vardagssaker kanske hittas på alla möjliga ställen och din livskamrat kanske inte klarar vardagsgöromål som att klä på sig själv. 

Vår personal är utbildad för att hjälpa dementa. Vid behov  arbetar vi aktivt med "min levnadsberättelse". Det är nyckeln för den demensdrabbades framtid och ett redskap för personalen när vi möts i vardagen.