Våra tjänster

Privat utförare av hemtjänst

Aurora Omsorg är en privat utförare av kommunal hemtjänst och följer noggrannt Stockholms Stad krav.  Vi erbjuder sedvanliga hemtjänstuppgifter och planerar insatsen efter behovet. Samarbetet inleds med att verksamhetschefen går på hembesök, för att tillsammans med dig planera vilka insatser som
 just Du behöver.

Egen nattpatrull
Aurora Omsorg har en egen nattpatrull och anlitar inte underleverantörer.

Taxa
Aurora Omsorg följer Stockholms Stad beslut som fastställer taxan som faktureras.