Välkommen!

Hemtjänst för dig som bor i Bromma

Vilka vi är

Aurora Omsorg är en privat utförare av kommunal hemtjänst och annan social omsorg. Vår verksamhet är koncentrad i Bromma där vi i dagsläget har fyra kontor. 


Vad vi gör

Aurora Omsorgs personal kännetecknas av arbetsglädje, motivation och att skapa förutsättningar för ett värdigt liv. Vi arbetar mycket med kontaktmannaskap eftersom vi tror att kontinuitet är en förutsättning för trygghet och välbefinnande.  


Aurora Omsorgs mål är att förbättra individens livskvalitet

När en nära anhörig fått diagnosen dement, drabbas ofta den anhörige av en känslomässig kris och får många tankar och funderingar:

- Hur kan jag hjälpa till så att vår älskade vän får den bästa omsorg och vård?

Det blir ofta en känsla av maktlöshet och förtvivlan när det blir mer och mer tydligt att livskamraten börjar förändras. Din livskamrat kanske plötsligt tror att du är en förälder eller ett syskon. Det kanske blir svårt att komma ihåg namnen på era barn. Vardagssaker kanske hittas på alla möjliga ställen och din livskamrat kanske inte klarar vardagsgöromål som att klä på sig själv. 

Vår personal är utbildad i Demens ABC. Vid behov försöker vi arbeta aktivt med "min levnadsberättelse". Det är nyckeln för den demensdrabbades framtid och ett redskap för personalen när vi möts i vardagen.